Mannerheim erosi presidentin tehtävästä.

Sotasyyllisyysoikeus julisti tuomionsa. Pitkään kestäneessä oikeudenkäynnissä todistettiin, että maamme poliittinen johto kehitti asiat tietoisesti ja antoi niiden kulkea siihen suuntaan, että maa menetti puolueettomuutensa ja joutui Saksan rinnalla sotaan Neuvostoliittoa vastaan.

Syylliset saivat seuraavat tuomiot: Ryti 10 v. kuritushuonetta, Rangell 6 v vankeutta, Linkomies 51/2 v. vankeutta, Tanner 51/2 v., Kivimäki 5 v., Ramsay 21/2 v., Kukkonen 2 v., Reinikka 2 v.

Uusi hallitus, jonka pääministeri oli Mauno Pekkala (SKDL). Hallituksen ohjelmassa pyrittiin mm. lopullisen rauhan saavuttamiseen, sotapolitiikan viimeisten jätteiden poistamiseen, fasististen ainesten poistamiseen johtavilta paikoilta. Talouspolitiikan tulisi noudattaa kolmen suuren yhteistyösopimusta. Asekätköt olisi haettava päivänvaloon ja niihin syyllistyneet tuomittava. Armeijasta on muodostettava kansanvallan tuki ja turva. Myös oikeuslaitoksessa on toimeenpantava tarpeellisia muutoksia sekä sosiaalipolitiikkaa on kehitettävä mahdollisuuksien mukaan.
Hyväksyttiin pinnarilaki. Laki oli ajankohtainen sentähden, koska maassamme oli tällöin täystyöllisyys ja todettiin eräiden henkilöiden vieroksuvan työtä. Nyt heidät voitiin pakkokeinoin tämän lain toimesta panna työhön.

Yleinen setelinvaihto 10.1-16.2. aikana, perustuen 28.12.1945 annettuun lakiin rahaolojen säännöstelemisestä. Tässä setelinvaihdossa 500, 1000 ja 5000 setelit menettivät puolet arvostaan. Ne oli leikattava pystysuoraan poikki ja puolet niistä oli luovutettava lainana valtiolle. Setelein vasen puolikas oli käypää rahaa ja oikea puolikas luovutettiin valtiolle.

Työntekijäin vuosilomalaki hyväksyttiin. Laki takaa saman työnantajan luona 1 v. työskennelleille 12 työp. lomaa ja yli 5 v. 18 työpäivää.

56617.jpg