1975990.jpg 1975992.jpg 1975991.jpg

Miten rauha tehdään? Siihen tarvitaan sota tai konflikti tai kahden välinen epäsopu tai rauhattomuus. Raamatussa vuorisaarnassa Jeesus julistaa joitakin ihmisiä autuaiksi heidän ominaisuuksiensa tai tekojensa vuoksi. Yksi tällainen ryhmä ovat rauhantekijät. Sovittelija ei ole rauhantekijä.

Raamatun mukaan rauhantekijät saavat Jumalan lapsen nimen. (Matt 5:9) Eri puolilla toisiaan vastaan olevat tarvitsevat sovinnon ja rauhan. He ovat rauhantekijöitä solmiessaan keskinäisen rauhansopimuksen. Jumalan lapsen nimi annetaan niille, jotka solmivat rauhan Jumalan kanssa. Jumala on solminut rauhan koko maailman kanssa, mutta meidän ihmisten tulee hyväksyä tuo rauhan solmimissopimus koskemaan itseämme. Meidän tulee myös sitoutua pitämään tuo sopimus kaikkine ehtoineen. Sopimuksessa me saamme perinnöksi taivaan ja ikuisen rauhan.

Martti Ahtisaari yhdistyksineen ja neuvonantajineen on saanut Nobelin rauhan palkinnon tai saa sen joulukuussa. Hän on sankari Namibiassa, Acehissa ja Kosovossa sekä Suomessa. Serbiassa ja Venäjällä hän on antisankari. Serbian alaisuudessa on vielä Vojvodinan valtio, jonka tulisi olla myös itsenäinen. Venäjän vallassa on myös valtioita, joilla tulisi olla itsemääräämisoikeus. Kiinan alaisuudessa on sen yksipuolisella sopimuksella itseensä liittämiä valtioita. Sodat ovat siirrelleet rajoja suuremman ja voittajan käskystä. Jokaisella kansalla, jolla on oma kieli ja kulttuuri tulisi olla omat itsenäisen valtion rajat ja oikeudet.

Missä on Kurdistan, Itä-Turkmenia, Tiibet, Tatarstan, ym, vaikkapa Saame?