"Suomen laki turvaa jokaiselle uskonnon ja omantunnon vapauden. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus sekä uskonnon tunnustamiseen että sen harjoittamiseen. Lisäksi kaikilla on oikeus vapaasti ilmaista vakaumuksensa. Uskonnon ja omantunnon vapaus tarkoittaa myös sitä, että jokainen saa itse vapaasti päättää, haluaako hän kuulua vai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Luonnollisesti ketään ei voida pakottaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnollisiin tilaisuuksiin tai muunlaiseen uskonnon harjoittamiseen."
532736.jpg 532737.jpg 532739.jpg 532760.jpg 532750.jpg
Ovatko enkelit androgynejä? Kuvat Googlen haulla löydettyjä.

Pienen tauon jälkeen olin taas kouluvierailulla. Minulla on tapana kertoa paperin repimisen avulla ihmisen alkuperä, elämänkaari, pelastushistoria ja vastuu omasta ja toisten elämästä. Vähän yli puoleen tuntiin pakattuna asian ymmärrettävällä tavalla ilmaiseminen ei ole helppo. Kukin ymmärtää sanoja omasta kotitaustastaan ja oppimastaan käsin. Lasten omaan maailmaan soveltuvin sanoin iankaikkisuuskysymysten käsitteleminen voi viedä täysin hakoteille. Kerronkin asiat omina mielipiteinäni enkä oleta niiden olevan ehdottomia totuuksia kaikille. Kun sanon, että Kiinassa eräs poika teki, sanoi ja uskoi näin, niin pakotanko kuulijan osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnolliseen tilaisuuteen? En omasta mielestäni.

Joillekin jo usko- ja uskonto-sanojen käyttö on hartauden harjoitusta. Missä menee raja minun ja kuulijan vakaumuksen vapauden välillä. Kumman vapaus vaarantuu? Kirkkomme naispappeusasiassa tämä raja on levinnyt kuin vesivärimaalauksen laveeraus ja sen paikka siirtyy edestakaisin puolelta toiselle. Jos kerran Suomen laki turvaa uskonnon ja omantunnon vapauden, niin kenen vapaus menee kenen edelle ristiriitatilanteessa? Paavalin opetus oli, että vahvempi antaa periksi heikommalle. Jos vaikka sinun omatuntosi sallisi sinun käyttäytyä, syödä tai pukeutua "vapaammin", niin lähimmäisesi heikon omantunnon ja uskon tähden pidättäydy "vapauksistasi" hänen läsnäollessaan.

Sinun vahva vakaumuksesi ei kärsi tappiota, vaikkei kukaan olisi kanssasi samaa mieltä. Sinulla on oikeus omaan uskomiseesi. Minulla myös.