Elämäntyöni olen tehnyt parantaakseni tätä maailmaa, jossa elämme. Ihmisen tahtoa ja motiiveja muuttavana välineenä olen käyttänyt evankeliumin kaikesta syyllisyydestä ja taakoista vapauttavaa julistusta. Parannusvälineenä on ollut enimmäkseen raha. Nimenomaan välineenä. Tuolla rahalla on sitten yritetty välittää maailmaa parantavaa evankeliumia ihmisten pelastumiseksi. Ruohonjuuritasolla, siis ihmisten keskellä ja lähinnä yhden ihmisen kanssa, rahalla on voitu joskus aikaansaada suurikin muutos. Useimmiten muutos tulee kuitenkin ihmiseltä ihmiselle välittyneen rakkauden ja konkreettisen auttamisen kautta. Rahaa kerätään tämän auttamisen siirtämiseen paikasta toiseen.

Lähiauttaminen ja lähirakkaus ovat halvinta auttamista rahalla mitattuna. Se ei kuitenkaan ole ns. mediaseksistä toimintaa. Kaukana olevien auttamiseen on hienoa kerätä rahaa ja uhrata omastaan. Lähellä auttamiskohdetta eläminen ja lähiapu ei eikein maistu miltään. Toisin sanoen: Työn tekeminen rakkauden palveluna lähimmäiselle täällä ja nyt ei huvita.

Kerätään rahaa konserteilla, puhelinsoitoilla, kirppareilla, korttien ja arpojen myynnillä, kolehdeilla ja niin edelleen. Tuosta kerätystä rahasta otetaan sitten keräyskulut ja henkilöstökulut pois päältä ja lisäksi samalla keräysrahalla tehdään tutustumismatkoja useampaan kertaan kohdealueille. Loppu tuotto annetaan sitten paikalliselle yhdistykselletai seurakunnalle sen kuluihin ja toimintaan. Osa siitä saattaa jäädä annettavaksi varsinaiseen keräyksen tarkoitukseenkin.

Mitä on sitten tämä maailman parantaminen nykyään? Useimmiten se on tiedonvälityksen parantamista. Se on toimistojen, kulkuvälineiden,  tietokoneiden ja kännyköiden hankintaa johtotehtävissä oleville. Se on oman kansallisen ns. paremman tiedon siirtämistä kansainvälisiin paikallisiin tilanteisiin. Se on kouluttamista ja paikallisen järjestön organisaation luomista. Maailman parantamiseen kuuluu tietysti sairauden parantaminen lääketieteellisin keinoin. Koululääketiedettä siirretään luonnonparannuskeinoja käyttävien keskelle. Kirurgian keinoin voidaan todellista apua välittääkin sinne, missä sitä ei ole olemassa. Tosiasia on kuitenkin se, että kirurgi tekee haavoja, mutta ei kykene niitä kasvattamaan kiinni. Se asia on 'muissa käsissä'.

Pitkäkestoinen ja kehitystä edistävä maailman parantaminen on useimmiten kiinni paikallisista asukkaista ja heidän tahdostaan ja kyvystään auttaa muitakin kuin itseään. Luonnonvoimien, kuten kuivuuden, maanjärisysten, tulvien, eroosion, tulivuorten purkausten ja muiden sen kaltaisten aiheuttamat katastrofit ovat usein nopean avuntarvisemisen syinä. Useimmat maat sallivat ulkopuolisen avun tulon alueelleen muutamat eivät.

Evankeliumin julistaminen vierastyönä on joissakin maissa onneksi kiellettyä. Paikallinen omakielinen ja omaehtoinen toiminta on maailman parasta.

Kaikesta edellä sanotusta huolimatta annan tietyn summan omastani säännöllisesti muiden elämän parantamiseksi....ja maailma pelastuu...