Uppoavasta laivasta lähtivät kuulemma rotat ensiksi uimaan rantaan. Ketkä lähtevät kirkkolaivastamme ensiksi? Mutta onkohan meidän kirkkomme edelleen laiva? Vai onko se perhe? Vai julkishallinnollinen yhteisö? Vai kenties vain organisaatio? Raamatusta Uudesta testamentista ei löydy nykyisen Suomen ev.lut. kirkon toimintamallia. Papistolla on esikuvansa Vanhassa testamentissa asuja myöten. Mooseksen lain mukaiset uhritoimitukset ja Jeesuksen ajan jälkeinen juutalainen traditio ovat luoneet kirkoille pappiskulttuurin.

Ortodoksit ja katoliset ovat pitäytyneet perinteissään tiukasti, mutta luterilaiset ovat luoneet Lutherin opetuksiin vedoten osittan oman käytäntönsä. Tämä Lutherin traditio on kirkkolakimme johtoajatuksena. Vapaakirkoissa on vielä väljempi tapakulttuuri. Kirkkomme on alkanut kutsua ehtoollisjumalanpalveluksiaan messuiksi. Kirkkolaissa ei tätä messu-sanaa ole. Pitäisikö nämä messujen pitäjät ojentaa ruotuun? Pitäkää vain jumalanpalveluksia.

Naisiin syrjivästi jumalanpalveluksissa suhtautuvista tehdään poisheitettäviä 'rottia'. Pitäisikö myös sama tehdä niille, jotka opettavat ja saarnaavat kirkkolakimme vastaisesti tai antavat uskontunnustuksemme sanoille uuden merkityksen? Jospa muuttaisimme kirkkolakia siten, että kaikki voisivat omantunnon mukaan toimia tässä yhteisin varoin ylläpidetyssä järjestössä, nimeltä Suomen kirkko.

Monille kirkon ainut tehtävä on pyhien toimitusten hoitaminen, mutta se on vain ikään kuin jäävuoren huippu. Kirkolla on kasvatus, opetus, diakonia ja lähetystyö vastuullaan. Papisto on yliopistotutkinnon suorittaneita tai muulla tavalla tietonsa ja koulutuksensa hankkineita. Kaikki papit ovat tuomiokapitulin hyväksymiä ja piispan vihkimiä.

Papiksi vihittävän tulee olla
1) jumalaapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu konfirmoitu kirkon jäsen;
2) suorittanut yliopistossa sellaisen teologisen tutkinnon, jonka piispainkokous on hyväksynyt pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi;
3) terveydeltään pappisvirkaan kykenevä; sekä
4) muutoinkin pappisvirkaan soveltuva.

Papiksi vihittävän on annettava virkaan vihittäessä seuraava lupaus:
Minä N.N. lupaan kaikkitietävän Jumalan edessä, että toimittaessani pappisvirkaa, jonka olen valmis ottamaan vastaan, tahdon pysyä Jumalan pyhässä sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa. En julkisesti julista tai levitä enkä salaisesti edistä tai suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Tahdon myös oikein julistaa Jumalan sanaa ja jakaa pyhiä sakramentteja Kristuksen asetuksen mukaan. Tahdon noudattaa kirkon lakia ja järjestystä sekä palvella alttiisti seurakuntaa ja sanankuulijoita. Kaikkea tätä tahdon noudattaa niin, että voin vastata siitä Jumalan ja ihmisten edessä. Tähän Jumala minua auttakoon.