2120593.jpg

Mitä on olla itse? Veijo Meri kirjassaan Sanojen synty kirjoittaa: "Itse, alun perin varjo ja ihmisen sielu, joka tajuttiin varjoihmiseksi, kaksoisminäksi, joka jatkaa elämää ihmisen kuoltua. Samalla tavalla muinaisintian atma ja heprean nefesh ovat olleet sielu ja itse." 

Mitä on olla itsenäinen? Itsenäinen on muista riippumaton. Itsenäisyys tarkoittaa sanakirjan mukaan "muiden tahojen vallasta vapaata aluetta tai valtiota". Eihän itsenäisyys ole pelkkä valtio-opillinen termi. Onko autonominen samaa kuin itsenäinen? Itsenäistä elämää voidaan ilmeisesti elää muuallakin kuin erakon mökissä tai luostarinkammiossa. Voisiko itsenäisyyden synonyymi olla myös suvereeni, omavarainen tai itsellinen?

Itsenäistä elämää voidaan pyrkiä elämään myös olemalla taloudellisesti riippumattomia muiden avusta tai holhouksesta. Omavaraistaloudessa voi tuskin elää enää missään. Itsenäiseksi naiseksi on muinoin kutsuttu omillaan toimeentulevaa holhouksesta vapaata naista. Kai hän oli silloin enemmän mies kuin nainen.

Itsenäisesti työtään tekevä ihminen on harvinainen tänään. Tavalla tai toisella meidän pitää olla verkottunut ja sosiaalisin siten kiinnittynyt johonkin itseä suurempaan kokonaisuuteen. Yksilön itsenäisyyttä ei ilmeisesti voi olla ellei ole ryhmäsidonnaisuutta. Me elämme yhteisössä, jossa meitä sitovat lait ja säädökset sekä peritty sivistys ja hyvät tavat.

Joskus perheessä vallitsee tapojen tiukka hierarkia ja kuri. Sanomme, että meillä on ollut tapana tehdä aina näin. Noissa tapojen rajoissa voi olla vaikeaa olla itsenäinen. Niistä rimpuillaan irti ja ollaan sitten omien tapojen tai tottumusten aitauksessa itsenäisiä. Kun ihmisen itsenäisyys on tervettä ja aitoa, hän suvaitsee ja ymmärtää tai vaikkapa vain sietää erilaisuutta ja muiden itsenäisyyttä. Olkoonkin, että sitä usein kutsumme itsepäisyydeksi.

Hyvää itsenäisyyspäivää toivoo itsepäinen.