Yhden äänen merkitys kokonaisuuden kannalta on ratkaiseva. Jos yksi ääni jätetään antamatta, on se lopputuloksissa laskujen ulkopuolella. Vain annetut äänet lasketaan. Äänestämättä jättäminen on myöskin mielipiteen ilmaisu. Raamatullisessa kielen käytössä on selkeä kannanotto puolen valinnasta. Neutraalia puolueetonta tilannetta ei voi olla. Jeesuksen opetus tästä asiasta oli: "Joka ei ole minun puolellani, hän on minua vastaa. Joka ei minun kanssani kokoa, hän hajottaa." Myös puolueista on kannanotto: "Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi ketkä kestävät koetuksen."

Usein kuitenkin sanon jostakin asiasta, etten ota tähän asiaan kantaa. Silloin juuri otankin kantaa. Minulla, niin kuin monilla muillakin, on sellainen pelko, etten uskalla ilmaista mielipidettäni kaikille kaikista asioista. Se voi olla itsesuojelua tai arkuutta tai joskus tietämättömyyttäkin. Tyhmyyttään ei halua ilmaista.

Kansalaisvelvollisuutena äänestäminen tuntuu vapaehtoiselta pakolta. Kävisivätköhän ihmiset enemmän äänestämässä, jos siitä saisi jonkin bonuksen jossakin muodossa vaikkapa valtion verotuksessa. Puolueiden käyttämät vaalirahat pitäisi kieltää ja siten jokaisen ehdokkaan julkisuus olisi tasapuolisempaa. Tuntuu oudolta vaalitaistelun aikainen gallup-ohjailu. Gallupien avulla voidaan valita menestyjät, joiden puolelle asettaudutaan ja näin gallupin tulos ruokkii jossakin määrin äänestäjien valintaa. Puoluekannan ilmaisu ei meille kaikille ole helppoa. Onhan meillä myös vaalisalaisuus. Usein myös uskomme on meille kuin salaisuus, josta ei muille puhuta.

Kansalaisvelvollisuuden yksi piirre on, että se on julkinen ja vaaliluetteloon kirjattu.