Useamman vuoden ajan olen ollut osa-aikaeläkeläinen. Toisin sanoen olen ollut osa-aikatyöntekijä. Työssäolosta saan palkkaa en eläkkeelläolosta. Eläkkeellä olemiseen kuuluu eläke. Vuosien ajan on meille tässä firmassa työtä tekeville maksettu kesäkuun palkan yhteydessä lomaraha. Joskus sen nimenä oli lomaltapaluuraha.  Työnantajat kai ajattelivat, että kun työntekijä suvaitsi palata lomansa jälkeen takaisin työhönsä, häntä palkittiin lomaltapaluurahalla. Vai lienevätkö työntekijät neuvotelleet tämän rahan, kun muutoin ei palkan korotusta tullut. Laki määrää loman ja lomarahan.

Miten loma voidaan määritellä? Eri puolilla maailmaa loma merkitsee eri asioita. Minulle loma ei ole aikaa, jolloin en tee mitään. Loma pikemminkin on jonkin 'ei tavallisen' tekemisen aikaa. Olisiko nyt minulla loman projektina 12 kiloa pois painosta? Työssäoloaikana se ei onnistunut. Kenties joku tarvitsee minulta nyt lomalla enemmän jakamatonta huomiota. Olisiko se tämän loman teema? Vai tarvitseeko lomaa suunnitellakaan etukäteen. Kalenteritonta aikaa minulla ei ole. Terveyden ja sairauden hoitamiseen on tiettyjä kalenteriin merkittyjä kohtia.

Loma-aikaankin kuuluu sairaus. Lomallakin saan syödä. Lomallakin vastaan puhelimeen. Lomallakin katson joskus kelloa. Lomallakin voin olla joskus - lomalla.