316593.jpg
Viattomien lasten päivä on 4. joulupäivä. Herodes surmautti kaikki kaksi vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Jeesus kuitenkin pelastui Marian ja Joosefin kanssa matkustamalla Egyptiin. Pakolaisuus vieraalla maalla vastasyntyneen lapsen kanssa ei liene ollut perheen suunnitelmissa, kun he läksivät Nasaretista verolle pantavaksi Beetlehemiin. Joosef ja Maria toteuttivat useita profetioita elämänsä aikana. Tuskinpa he tunsivat kaikkia messiasennustuksia ja sitten seurasivat kalenterista milloin heidän piti tehdä mitäkin, jotta ennustukset täyttyisivät. Heidät oli valittu elämään omaa elämäänsä ja siinä täyttämään kirjoitukset. Jeesus tunsi itseään koskevat ennustukset ja tietoisesti täytti ne.

Viattomien lasten päivänä meidän tulee muistaa niitä lapsia, jotka ilman omaa syytään joutuvat kuolemaan. Kuolevat ja kärsivät lapset eivät kuitenkaan ole sen viattomampia kuin henkiin jäävätkään. Kaikki olemme Aatamin jälkeläisinä Jumalan vihan alle syntyneitä ja pelastumme Jumalan rakkauden tähden. Ihmisyytemme tähden olemme syntyessämme syntisiä ja Jeesuksen sovituskuoleman tähden armahdettuja. Emme ole itse syypäitä syntisyyteemme emmekä syntymäämme, emme myöskään pelastu omin ansioin vaan Jumalan pelastustyön tähden yksin armosta.