1445510.jpg
Luin hämmästyksekseni uutisen, jossa todettiin seksilain osoittautuneen turhaksi. Perusteluna oli, että tuon lain nojalla ei ole langetettu tuomioita. Olen lapsellisuuttani luullut, että olisi hyvä, jos ei tarvitsisi ketään tuomita minkään lain nojalla. Silloin laki on tehnyt tehtävänsä. Nopeusrajoitukset ovat laillisia rajoituksia, eivät ohjeellisia. Jos ketään ei tarvitse rangaista ylinopeuksista laki on toiminut. Kun tupakkalaki kieltää alaikäisiltä tupakoinnin ja aikuisiltakin sisätiloissa ja muuallakin, niin eikö laki ole toiminut hyvin, jos lakia noudatetaan? Ilmeisesti rikoslakeja ei ole laadittu valtion rahatulojen kasvattamiseksi, vaan ihmisten elämän ja turvallisuuden parhaaksi.

Tämä asiahan on yhtä vanha kuin ihmiskunta. Lain tehtävä on varjella ja suojella ihmistä häneltä itseltään ja toisilta lajitovereilta. Laki on hyvä. Lainrikkojat eivät pidä lakia heille sopivana. Lakien laadinnalla ei voida poistaa ihmisten pahuutta ja luontaista taipumusta lain rikkomiseen. Valvontaa on jo omantunnon ääni, jos sellaista ääntä enää on. Valvontaa on myös kansalaisten yleinen toistensa seuranta. Lopuksi tulee virkavalta rangaistusoikeuksineen. Usein meille kuitenkin käy niin, että teemme kiellettyä tietämättämme. Lain ilmitulo tuomitsee tekomme. Me joko myönnämme olevamme syyllisiä tai kiellämme. Laki määrittelee tekojemme olevan oikeita tai vääriä.

Raamatullisen Jumalan antaman lain tarkoitus ei ole tuomita kadotukseen ketään, vaan tuoda tuomitut armoistuimen eteen saamaan anteeksi ja armahdettuina lain rikkojina elämään elämänsä ja tämän elämän jälkeen pelastumaan ikuiseen elämään.