"Juhannussaarnani"

Juhannuksen ollessa lopuillaan lienee syytä vielä kurkistaa menneisyyteen: Juhannuksen päähenkilön, Johannes Kastajan elämään ja kuolemaan. Johannes sai nimensä enkelin ilmoituksen kautta. Hänen isänsä pappi Sakarias odotti mykkänä poikansa ympärileikkauksen päivään asti. Siis kahdeksantena päivänä pojan syntymästä hän sai puhekykynsä takaisin. Johannes sai nimensä (hebr. johanan = Herra on armollinen). Johannes pyhitettiin Jumalalle. Hänestä tuli nasiiri.

Vähän alle 30 vuotiaana miehenä Johannes kohtasi Jeesuksen Jordanilla ja kastoi (vihki) Jeesuksen jumalalliseen toimeensa. Johanneksella oli vain yksi ilmoitus kerrottavana kaikille: Tehkää parannus eli muuttakaa mielenne. Tunnustakaa rikkomuksenne ja antakaa kastaa itsenne mielenmuutoksenne merkiksi. Jeesus otti tämän kasteen, mutta ei mielenmuutoksensa tai rikostensa takia, vaan osoittaakseen olevansa ihminen, jolle Jumala oli antanut tehtävän: Uhrata itsensä.

Johanneksen puheet totuuden ja eettisen oikeuden ja velvollisuuden puolesta veivät hänet vankilaan. Johannes nuhteli Herodesta, joka eli avoliitossa ja seksisuhteessa veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan kanssa. Herodias sai tyttärensä avulla Herodeksen suostumaan Johanneksen tappamiseen. Nuori tytär kantoi lautasella Johanneksen pään juhlakansan eteen äitinsä rakastajan nähtäväksi.

Myös Jeesuksen julkinen työ johti hänet lopulta kuolemaan, ristille naulitsemiseen. Roomalaiset miehittäjät teloittivat Jeesuksen hänen sanomistensa tähden. Jeesuksen todettiin pitävän itseään Jumalana ja juutalaisen lain mukaan  siitä seurasi kuolema.

Kaksi nuorena tapettua miestä julistaa vielä tänäänkin Raamatun lehdillä meille syyttömyydestä ja syyllisyydestä. Molemmat teilattiin, listittiin, eliminoitiin. Juhannuksen vieton jäljiltä lienee maassamme paljon muisteltavaa: toisaalta ihanaa ja kaunista, toisaalta salattavaa ja hävettävää, jopa tuomittavaa. Liekö enää luvattomia toisen puolison omanaan pitämisiä? Jos on, ei heitä huomauttamassa ole enää johanneksia, jotka siitä sitten teilattaisiin tai listittäisiin.