1240816362_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Myyräntyössä ei ole kyse myyrän työstä. Myyrät tekevät talvella salassa omia töitään, jotka sitten paljastuvat kevään tullessa. Talvituhoja on 35% ja kesätuhoja 65% myyrän aiheuttamista tuhoista. Talvituhot ovat näyttävyydessään suurempia, mutta kesällä pienet kuorten pintavioitukset poikivat sienten ja toukkien kautta suuremmat lopulliset tuhot. Meidänkin takapihalla on mullospelloksi muuttunut nurmikkokaistale. Saattavat krookuksen sipulit olla myyrän mahassa.

Lehdet ovat kertoneet metsien, puutarhojen ja mansikkaviljelmien joutumisesta myyrätuhojen kohteiksi. Oma aluelehtemme SS on löytänyt myyriä myös ihmisten joukosta: "Sota Kuopioon perustettavan uuden Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Lakes) ympärillä ei näytä laantuvan. Uuden laitoksen sijoittamista Kuopioon vastustavat näyttävät saaneen myyriä myös sosiaali- ja terveysministeriöön, jossa laitosta koskevaa lakia on valmisteltu." (SS 26.4.)

Myyriä on Suomessa 11 erilaista. Ne tunnetaan nimillä: metsämyyrä, punamyyrä, harmaakuvemyyrä, tunturisopuli, metsäsopuli, lapinmyyrä, piisami, vesimyyrä, kenttämyyrä, idänkenttämyyrä ja viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä peltomyyrä.

Minulle tulee myyräntyöstä mieleen lobbarit. Myyrät ovat teoissaan aina tuhoamassa ympäristöään, mutta lobbarit ainakin yrittävät saada parannusta aikaan omalla työllään.

"Ruohonjuurilobbaus tarkoittaa käsiteltävänä olevaan asiaan ja sitä koskevaan päätöksentekoon vaikuttamista pyrkimällä vaikuttamaan varsinaisia päätöksentekijöitä laajempaan yleisöön: henkilökuntaan, jäseniin, eturyhmiin, asiakkaisiin tai ns. suureen yleisöön eli julkiseen mielipiteeseen. Ruohonjuurilobbausta edustavat esim. äänestäjien poliitikoille lähettämät viestit." (Lehtonen, J. 1998. Yhteisöviestinnän johdantokurssin lukemistoa, käsikirjoitus. Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos.)

Arviot lobbauksella leipänsä tienaavien määrästä vaihtelevat Brysselissä 15 000 ja 20 000 välillä.

Myyräntyön ja lobbauksen välinen yhteys ei ole kovin selvä. Myyrät käyttävät joukkovoimaa tietämättään. Lobbarit ovat usein erilaisten yhteisöjen, yritysten tai jopa valtioiden palkkaamia 'ammattikäännyttäjiä'. Osa lobbareista on rahalla tai muilla palkkioilla lahjomassa päättäjiä omalle puolelleen. Myyräntyötä tekevät kaihtavat julkisuutta toisin kuin lobbarit. Julkisen mielipiteen avulla yritetään taivutella päättäjät oman asian puolelle.

1240826054_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

PS. Kävin ottamassa lähikuvan 'myyräntöistä' ja huomasin etteivät ne olleetkaan myyräntöitä, vaan talvella traktori oli lingolla kaapinut tienvierustaa ja heittänyt multakokkareita minunkin pihalleni. Olisin tarvinnut lobbarin apua oikean tiedon saamiseen heti alussa.