2077043.jpg

Evoluution ulkopuolelle jääneessä mailmassa on tavattoman paljon tutkimatonta maailmaa. Raamatun kuvittajat ovat aikoinaan antaneet enkeleillekin ulkonäön. Samoin he antoivat Aatamille ja Eevalle ja kaikille muille heidän jälkeläisilleen. Enkelten jäännöksiä ei ole löydetty mistään maakerrostumista, mitä käsin voidaan koskea ja silmin nähdä. Juutalaisuus, kristinusko ja islam kertovat enkeleistä.

Wikipediassa enkeleistä annetussa selityksessä kerrotaan mm:
"Joidenkin lähteiden mukaan enkelien hierarkiaan kuuluu yhdeksän luokkaa. Dante mainitsee runoelmassaanJumalainen näytelmä ne seuraavassa järjestyksessä (suom.Elina Vaara): serafit, kerubit, istuimet, mahdit, voimat, vallat, päät, arkkienkelit ja viesti-enkelit. Dante tukeutui Pseudo-Dionysios Areopagitan enkelioppiin. Tämä kirjoitti teoksen Taivaalliset hierarkiat, joka pohjautuu Raamatussa mainittuihin enkeliryhmiin. Enkelit jakautuvat Dionysioksen mukaan kolmeen hierarkiaan, joissa kussakin on kolme kuoroa."

Ovatko enkelit samanlainen uskon asia kuin taivas, helvetti, Jumala, iankaikkisuus, jne, vai onko meillä jokaisella ihan oikeasti oma enkeli, joka on syntymälahjana saatu. Voisiko enkelillämme olla jokin muu nimi, joka helpottaisi siihen uskomista. Onko se meidän henkemme ja sielumme? Onko se meidän jokaisen oma säteilymme ja lämpömme tai sähköinen olemuksemme? Hieno asia on minusta se, että enkeli-nimi on tuolle ilmiölle tai hengelle annettu. Enkeli on jotakin hyvää, mutta demoni on taas kaikessa samassa kuin mitä enkeli on, ainoastaan pahaa ja kielteistä. Enkelit on kuvattu yleensä nuoriksi naisiksi tai naismaisiksi lentäviksi olennoiksi valkosiipineen, kun taas demonit on piirretty ihmisen ja sorkkaeläimen sekasikiöiden näköisiksi sarvineen, häntineen, lepakon siipineen ja karvaisine turkkeineen.

Kuka lie ensimmäisen enkelin ja demonin piirtänyt? Hän on ottanut valtavan vastuun, jos on ne omasta päästään keksinyt. Meidänhän ei ole pakko tätä kaikkea uskoa. Mikä lie totuus tässä asiassa?

Raamatun mukaan päädemoni eli antikristus on lähes täydellinen ihmisolento ja kaunis. Hän on kuin jumalolento, johon on helppo mieltyä ja kiintyä. Näin sivumennen sanottuna Kristuksen oikeampi kuva lienee lähellä tummatukkaista kyömynenäistä juutalaista kuin pohjoismaalaista kultakutrista kalpeanaamaa. Siinäkin taiteilija on sivellyt kankaalle omia mielinäkemyksiään.