Charles Robert Darwin (12.2.1809-19.4.1882) oli brittiläinen luonnontieteilijä, joka osoitti keräämiensä tieteellisten näytteiden pohjalta kaikkien eliölajien kehittyneen ajan saatossa samasta yhteisestä kantaisästä luonnonvalinnaksi nimeämänsä prosessin kautta. Tätä Darwinin kehittämää teoriaa, joka kuvaa luonnossa tapahtuvaa evoluutiota, kutsutaan evoluutioteoriaksi.

Koska kyseessä on teoria, niin sitä voidaan pitää eräänlaisena uskontona. Faktatietoa tästä teoriasta löytyy esim. Evoluutiofoorumin sivuilta. Kristinuskon kannalta tätä teoriaa lähestytään mm. kreationismin sivuilla. Molemmat sivustot perustuvat uskomiseen. Uskoa vahvistamaan on hankittu erilaista tietoa, jota suuret ja viisaat ovat jakaneet.

Minulle tulee tämän evoluutioteorian yhteydessä aina mieleen Väinö Linnan Tuntematon sotilas -kirjan lyhyt replikointi: "Ihminen oli alkujaan kala.  Hietane on ahvena, hiilest tehty ahvena..."