Hyveitä:

Suhteellisuuden taju: 16
Viisaus: 13
Urhoollisuus: 11
Oikeudenmukaisuus: 10
Kohtuullisuus: 9
Rakkaus: 9
Lojaalisuus: 7
Anteeksiantavaisuus: 6
Hiljainen tieto: 4
Jalo joutilaisuus: 4
Pyhä huolettomuus: 4
    Syntejä:

Murehtiminen: 13
Ylpeys: 12
Kateus: 8
Tietämättömyys: 7
Hengen velttous: 5
Huumorintajuttomuus: 5
Ahneus: 4
Vatsan palvonta: 4
Hekumallisuus: 3
Vihamielisyys: 1
Välinpitämättömyys: 1

 Tee oma testisi: http://www.yle.fi/pyhatjapahat/testi.html