129059.jpg
Mikä on omatunto? Kreikaksi omatunto on syneideesis (= tietää jonkin kanssa eli syn=kanssa, oida=tietää). Yleensä omantunnon ääni liitetään nuhtelemiseen. Jokin meidän sisällämme toruu meitä siitä,  mitä olemme tehneet väärin. Ihmisen tekemisiä ja kokemia tapahtumia arvioivana terminä omatunto ei ole kristillinen termi. Se on yleisinhimillinen ilmiö kaikkialla maailmassa. Jokin ääni meidän sisällämme joko hyväksyy tekemisemme tai sitten ei hyväksy. Omatunto on henkinen, psyykkinen ja fyysinen ilmiö. Kasvatuksella on suuri merkitys sille, onko meidän omatuntomme yhteisömme omantunnon mukainen. Mikä toisessa perheessä on kiellettyä, onkin toisessa sallittua ja vastoin perheessä opittua tapaa toimiva kokee itsessään pahan omantunnon syytökset.

Jossakin omien sääntöjen mukaan toimivassa rikosliigassa heidän omista yleisistä ja yhteisesti sovituista säännöistä poikennut potee huonoa omaatuntoa. Varastaessaan ja murhatessaan yhteisten sopimusten mukaisesti ei omatunto moiti häntä. Sata vuotta sitten eläneet suomalaiset eivät kärsineet huonosta omastatunnosta kesämökkimatkalla ylinopeutta ajaessaan. He saattoivat olla tunnontuskissa naapurilta lainaamiensa tavaroiden unohtuessa palauttamatta. Joillakin oli valtavia omantunnon syytöksiä, kun ruokarukous jäi lukematta ja ateriointi ehdittiin aloittaa. Saattoipa joku pitää useita vaimojakin omansa lisäksi ja eli tunnontuskissa koska ei voinut olla tasapuolinen kaikkia kohtaan. Uskottomuus yhtä kohtaan ei aiheuttanut omantunnon vaivoja.

Tänäänkin on meitä, jotka toimimme omantunnon mukaan, mutta yleisiä ja yhteisiä sääntöjä ja lakeja vastaan. Ajattelemme, että oma järkemme ja yleinen käytäntö on merkittävämpi määrääjä kuin jokin lain kirjain, jota kukaan ei edes valvo. Joidenkin omatunto ei salli tällaista laista poikkeamista, joidenkin sallii. Yhteisasumisessa tulevat nopeasti ilmi erilaiset aiemmin opitut tavat ja omat lait, joita odotamme kaikkien noudattavan. Jollekin oma reviiri ei olekaan oma tontti tai oma asunto. Hän ikään kuin omistaa oman tontin ympäriltä tietyn alueen yhteisiä alueita. Hän pitää niitä omanaan. Tontti ulottuu valtion, kaupungin tai firman puolelle ohi omien rajapyykkien. Hyvin yleiseltä tuntuu firman omaisuuden kuuluminen omistajien lisäksi työntekijöillekin. Omantunnon mukaan pyydetty käytös ja tavaroiden omaan käyttöön ottaminen on jokaisella erilaista. Omatunto venyy. Tarvitaan lakia ja säädöksiä ja niiden tulkintoja ja valvontaa. Omatunto ei ole yhteinen vaan kullakin oma.

Intiaanien omastatunnosta on juttu, jonka mukaan omatunto on ihmisen sisällä oleva kolmikulmio, jonka keskellä on akseli. Aina kun ihminen toimii vastoin omaatuntoaan, pyörähtää kolmikulmio akselinsa ympäri. Se vihlaisee ilkeästi. Kun sitten tuo vihlova tunne toistuu tarpeeksi usein, siihen alkaa tottua. Ajan kanssa mikään ei tunnu enää väärältä, kun omantunnon ääntä lakattiin kuuntelemasta ja tottelemasta.