Olen antanut ääneni. Millään en saa sitä takaisin. Mitä tuo yksi ääni voisi vaikuttaa? Onko juuri minun ääneni vaaankielenä, joka keikauttaa Suomen nurin- tai oikeinpäin?

Oikeastaan en ole antanut ääntäni vaikka olenkin äänestänyt.  Minähän olen valinnut oman ehdokkaani ja ilmaissut valintani kirjoittamalla vaalilippuun hänen numeronsa, joka on minun vaalipiirissäni tuon ihmisen tunnus. Jossain vaiheessa (1907-1935) ei tarvinnut kirjoittaa edes numeroa vaan riitti punainen viiva ehdokkaan listan kohdalle vedettynä. Listassa olevat nimet olivat tietyssä järjestyksessä, jota äänestäjä voi myös ehdottaa muutettavaksi panemalla nimien eteen järjestysnumerot. Sama henkilö voi olla useammallakin listalla ehdokkaana.

Eduskuntavaaleissa käytettiin aikoinaan suurikokoisia äänestyslippuja, joihin oli painettu ehdokkaiden nimet. Ehdokkaita listalla oli kolme. Sama ehdokas sai olla mukana useammalla listalla.

Suomen Suuriruhtinaanmaan Vaalilaki (annettu Pietarhovissa 7.7. 1906) 45 §: "Jos valitsija tahtoo antaa äänensä jonkun valitsijayhdistyksen ehdokaslistan hyväksi, joka on otettu vaalilippuun, merkitköön tämän listan punaisella viivalla. Jos hän haluaa muuttaa ehdokaslistassa olevien nimien järjestystä, pankoon siihen myöskin numeron 1 sen nimen eteen, jonka hän asettaa ensi sijalle, ja numeron 2 sen nimen eteen, joka on oleva toinen järjestyksessä."

Kun nyt olen näin ollen luopunut vapaaehtoisesti omistamastani äänestä eli punaisen wiiwan vetämisestä, minulle jää enää vahtimisoikeus eli oman ehdokkaani toimenpiteiden seuraaminen. Tietenkin voin yrittää vaikuttaa ehdokkaani tekemisiin vastaisuudessa, mutta jos hän ei tule valituksi eduskuntaan, hän ehkä häviää jonnekin, missä en voi häntä valvoa edes yhden antamani äänen vertaa.

Jääkö minulle mitään mahdollisuutta hinnoitella antamaani ääntä vastaisuuden varalle? Olisiko syytä meidän kaikkien äänemme samalle ihmiselle, toivottavasti kansanedustajallemme, antaneina pyytää korvausta hänen saamastaan ja meidän hankkimastamme kansanedustajan palkasta? Mitä pienemmillä äänimäärillä joku tulisi valituksi sitä enemmän häntä äänestäneet saisivat henkilökohtaista korvausta edustajaltaan. Voisi hän kutsua meidät edes kerran vaalikauden aikana kahville Eduskunnan kuppilaan ja maksaa matkamme edestakaisin.

Vai onko minulla edes puheääntä valintaääneni antamisen jälkeen?