Nopeaa sukupuolenvaihdosta: Varsinaisesta tulikin varamies.

Suomessa on lukuisa nais- ja mies-loppuisia tai miessukupuoleen viittaavia ammattinimikkeitä. Nyt tällaisista nimikkeistä, kuten virkamies, oikeusasiamies, lautamies, palomies, maaherra ja niin edelleen, halutaan eroon.

Yleisistä arkikielen sanoista pohdittavina ovat esimerkiksi sanat varsinainen, kokonainen, puolinainen, nainen ja tupakka. Tutkijain mukaan suomen kieli on feminiinisyyden kyllästämää ja nainen-loppuisia sanoja on arkikielessäkin kymmeniä, jollei satoja.

Naispuolisen arvonhaltijan nimityksiä ovat myös ssa-loppuiset abbedissa, diakonissa ja prinsessa, joiden miespuoliset vastineet ovat apotti, diakoni ja prinssi. ienne-loppuisilla naispuolisen näyttelijän nimityksillä komedienne ja tragedienne ei ole miespuolista nimitysvastinetta. (Ison suomen kieliopin verkkoversio)

Tasa-arvovaltuutetuilla on siis työllisyys turvattu. Mitä pitäisi tehdä sukupuolistuneille nimille? Tällaisiahan ovat mm: Perämies, kirvesmies, lentoemäntä, messuemäntä. Millainen nimike pitäisi kirvesmiehelle laatia? Kirveshenkilökö? Olisiko lentoemäntä sitten lentoihminen? Onhan joitakin muutoksia sukupuolen selventämiseksi jo tehtykin. Pelkkä pappi on mies, mutta naispappi on siis nainen. Mutta edelleen me olemme paikalla vain muina miehinä, mutta emme muina naisina. Eduskunnassa puhemies jäi voimaan, vaikka naisiakin on valittu puhemiehiksi. Perinne ajoi tasa-arvon edelle. Miten puhutellaan varusmiestä, joka on nainen? Ollaanko armeijassa pelkkiä alokkaita ja sitten ylennettyinä eri arvoisia herra (tai rouva tai neiti) alikersantteja, kersantteja, vänrikkejä, jne?

Voisimmehan alkaa muutella kaikki ukko- ja akka-tavuiset sanat aivan toisiksi, jos se auttaisi asiaa tasa-arvokkaampaan suuntaan. Pajukko ja risukko olisivat pajuisia ja risuisia puskia. Tupakkahan on jo muutettukin savukkeeksi.

Erikseen ovat sitten etunimet. Onko Rauni tai Vieno mies vai nainen? Tunnetaanko nimen perusteella onko kyseessä mies vai nainen? Ei kannata valita a-kirjaimeen loppuvaa nimeä pojalle, esimerkiski espanjalaiset olettavat a-loppuisen olevan nainen. O-loppuinen on miehen nimi.

Euroopan neuvosto kannustaa jäsenmaidensa valtioita edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa myös kielen tasolla ja edesauttamaan naissukupuolen näkymistä kielessä samoin kuin miessukupuolen. Kielilautakunta onkin siksi antanut suosituksen, jonka mukaan muun muassa ammattinimikkeitä pitäisi neutraalistaa kuten vaikkapa muuttaa edusmies edustajaksi. Sanonnat sen sijaan elävät kielen käyttäjien suussa omaa elämäänsä, ja ne muuntuvat jos ovat muuntuakseen.